Wykłady i pokazy dla szkół

Pracownia  Pokazów  Fizycznych  jest  jedną  z  pracowni  Zakładu  Metodyki  Nauczania  i  Metodologii  Fizyki.  Zajmuje  się  przygotowaniem   doświadczeń  pokazowych  do  wykładów  z  fizyki  prowadzonych  w  Instytucie  Fizyki  Uniwersytetu  Jagiellońskiego oraz  w ramach istniejących  możliwości  technicznych  zapewnia  obsługę  audiowizualną  sal  wykładowych  055,  056  i  057.  Pracownia  Pokazów  Fizycznych  prowadzi  również  pokazy  demonstracji  fizycznych  dla  szkół.

SPIS DOŚWIADCZEŃ POKAZOWYCH

DOŚWIADCZENIA POKAZOWE NA FILMACH DVD

POKAZY DLA SZKÓŁ

PRACOWNICY

Uwagi dotyczące strony PPF  prosimy kierować
ufmgolab@cyf-kr.edu.pl

Data opublikowania: 25.01.2013
Osoba publikująca: Anna Gagatek