RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Warunki prenumeraty Fotonu

Uprzejmie informujemy, że od jesiennego numeru cena rocznej prenumeraty (4 zeszyty FOTON-u i 4 zeszyty NEUTRINA) wynosi 48 zł (w tym 8% VAT).

 

Kwotę tę należy wpłacić na konto:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ "FOTON"
BANK PEKAO S.A. O/Kraków
Nr rachunku (w nowej euro-składni IBAN [NRB]):
07 1240 4722 1111 0000 4855 9692 (kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: PKOPPLPW)
Prosimy o poinformowanie Redakcji o dokonanej wpłacie i podanie nr NIP.

Dla prenumeratorów Fotonu – Neutrino gratis!