Adres

Pokaż na większej mapie

Adres
Instytut Fizyki
ul. Prof. St. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków


Redaktor naczelny

Zofia Gołąb-Meyer
meyer@th.if.uj.edu.pl


Rada redakcyjna

  • Paweł Góra – przewodniczący
  • Jacek Bieroń
  • Ewa Dębowska
  • Leszek Hadasz
  • Jerzy Karczmarczuk
  • Piotr Tomczak

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Cieślar
  • Dagmara Sokołowska
  • Witold Zawadzki

Redakcja techniczna, opracowanie graficzne i skład

Krzysztof Magda, IF UJ
krzysztof.magda@uj.edu.pl